PRODUKTNYHETER

Infusionsaggregat Dosifix med doseringsbehållare 150 ml /st

FÖRBRUKNING / UTRUSTNING

Verkstadsgatan 8, SE-275 39 Sjöbo,
Tel: 0771 21 55 00, Fax 0416 258 31
www.swevet.se , kundtjanst@swevet.se

LÄKEMEDEL

Ulls Väg 12, SE-756 51 Uppsala
Tel 0771 21 55 00, Fax 018 30 09 80
www.swevet.se , kundtjanst@vetap.se